Ευρωπαϊκη Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

RECOGNIZED SECURITY ORGANIZATION

read more

CONSULTANCY SERVICES

read more

SECURITY SERVICES & SAFE KEEPING FOR LAID UP VESSELS

read more

SHIPPING AGENCY

read more

COLLABORATORS

Ombros

OMBROS SAN SPYRIDON CONSULTING LTD.

OMBROS SAN SPYRIDON CONSULTING LTD. is a specialized provider of Maritime Solutions in the areas of Quality, Health, Safety, Environmental, Security and Risk Management. These solutions includes consulting, documentation development, training onboard and ashore in the above areas.Ombros San Spyridon Consulting is certified by Lloyd’s Register LRQA with an BS EN ISO 9.001:2008 quality standard.Click here for full product services...

Read more
Seaguardian

SEA GUARDIAN

The founders and directors of Sea Guardian are former decorated Hellenic Navy SEALs Officers, with a long-standing presence at the Maritime Security Industry and a proven track record of hundreds of vessel escorts in High Risk Areas.Our security teams onboard are consisted of fully qualified, former military/law enforcement Special Forces personnel with an unmatched operational experience gained from deployments in volatile and hostile environments around the world...

Read more
Intermarin

INTERMARIN

«Intermarine» is a Crew Manning & Crew Management Company occupies one of leading positions in sphere of selection and recruiting seafarers, working in the market since 1991 and carrying out orders of our constant partners, for any classes of ship.We are proud to have a pool of highly qualified personnel, who are able to perform a wide range of services in the manning field as follows:-Controlling and checking up professional knowledge and skills...

Read more
NEXT PLUS

NEXT PLUS

NEXT PLUS was founded in March 2018 with the aim of providing specialized consulting services on issues related to the security and proper operation of Port Facilities and Ports, Building and Industrial Facilities and Waterports and Water Fields...

Read more
ALPHA MARINE

ALPHA MARINE

Alpha Marine Consulting specializes in ship design, marine engineering and management consulting for over 35 years and is one of the largest marine consultancy firms in Greece and the Eastern Mediterranean Sea area. The firm has developed specialized know-how, gained significant experience with various types of vessels and its activities cover most of the fields of marine consulting services, providing end-to-end services to the maritime industry...

Read more
Koumanias

Koumanias

Koumanias Shipping Agency was incorporated in 1959 in Piraeus by Mr. Charalambos Koumanias, who has developed the company into a dynamic and well-established shipping service and chartering provider in the Piraeus greater area...

Read more
INMER

INMER

The European Institute of Maritime Studies and Research (INMER) was founded in 1985 by Marine Scientists, University Hellenic and Foreign Institutes and also by Marine Business Entrepreneurs. Many of his research and design projects are carried out with Community Funding, from the participation of his studies in Community shipping development programs within the European Union (EU)...

Read more
Lava

LAVA

LAVA Mining & Quarrying was established in 1952 to operate the pumice stone Municipal Quarry located on Yali island to the north of Nissiros. The company was integrated into Heracles Group in 1977 and began expanding to new activities in 1980 by acquiring the Gypsum Quarry at Altsi, Sitia. In 1989, LAVA began to operate the pozzolana rock quarry in Milos, while the silica sand quarry on the same island started operating in 1996...

Read more

CLIENTS

141 Filonos Str, Piraeus +30 210 42 97 887 info@komvosnav.gr
Designed & Developed by overmedia.sa