Ευρωπαϊκη Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

HOME

SERVICES

RECOGNIZED SECURITY ORGANIZATION

We have a staff of professionals, who are able to provide all services that will ens...

read more

CONSULTANCY SERVICES

Our Maritime Consulting Services Department, provides classification survey and stat...

read more

SECURITY SERVICES & SAFE KEEPING FOR LAID UP VESSELS

We provide cost effective onboard Security and Safe keeping services, with personnel...

read more

SHIPPING AGENCY

KOMVOS Shipping Agency represents your interests while the ship is in port, by provi...

read more
141 Filonos Str, Piraeus +30 210 42 97 887 info@komvosnav.gr
Designed & Developed by overmedia.sa