Ευρωπαϊκη Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Services

SECURITY SERVICES & SAFE KEEPING FOR LAID UP VESSELS

SECURITY SERVICES & SAFE KEEPING FOR LAID UP VESSELS

We provide cost effective onboard Security and Safe keeping services, with personnel on guard at all times (24 hours).

Kombos Security Department offers a full range of Professionally Managed Lay-Up Solutions for vessels and rigs of any type, size, and nationality.

We provide cost effective onboard Security and Safe keeping services, with personnel on guard at all times (24 hours).

Our onboard personnel are recruited mariners, qualified as per Presidential Decree 280/2000. They are holding fully fire fighting certificates, capable of operating the related equipment for fire and leakage, and also available to maintain full-time moorings and security watch of the vessel, in order to minimize any potential threat.

Our Lay-Up services include:

Preparation and Lay-Up process
Lay-Up Control and Monitoring
Customized Lay-Up Solutions

141 Filonos Str, Piraeus +30 210 42 97 887 info@komvosnav.gr
Designed & Developed by overmedia.sa